Formarea teoretico-aplicativa in hipnoterapie

hipnoza clinica

Created with Sketch.

Formarea teoretico-aplicativa in hipnoterapie

ANII I-III DE FORMARE

MODUL 1. Introducere in hipnoterapia integrativa: 1. Natura și istoricul hipnoterapiei și hipnoterapiei integrative; 2. Mituri și concepții greșite privitoare la hipnoză; 3. Conceptualizarea hipnozei (3.1. Hipnoza ca stare permisivă; 3.2. Hipnoza și jocul de rol; 3.3. Hipnoza ca stare modificată de conștiință; 3.4. Hipnoza și testarea realității; 3.5. Hipnoza ca rezultat al interacțiunii; 3.6. Alte teorii privitoare la hipnoză); 4. Contextul hipnozei (4.1. Hipnoza de scenă; 4.2. Hipnoza medicală; 4.3. Hipnoza în stomatologie; 4.4. Hipnoza în medicina legală; 4.5. Hipnoza în educație; 4.6. Hipnoza în mediul de afaceri; 4.7. Hipnoza în sport; 4.8. Hipnoza în psihoterapie); 5. Sugestibilitatea umană (5.1. Expectanțele; 5.2. Stilul comunicare; 5.3. Sugestiile directe și indirecte; 5.4. Structura sugestiilor); 6. Sugestibilitatea la hipnoză (6.1. Teorii tradiționale privitor la susceptibilitate; 6.2. Vârsta și susceptibilitatea hipnotică; 6.3. Inteligența și hipnotizabilitatea; 6.4. Starea mentală și hipotizabilitatea; 6.5. Stima de sine și hipnotizabilitatea; 6.6. Imaginația și hipnoza; 6.7. Factorii relaționali și hipnotizabilitatea; 6.8. Scalele de susceptibilitate hipnotică); 7. Structura unei intervenții hipnoterapeutice (7.1. Inducerea transei; 7.2. Aprofundarea transei; 7.3. Tehnicile hipnoterapeutice; 7.4. Revenirea din transă).

MODUL 2. Transa hipnotica. Partea I:  1. Experiența transei (1.1. Caracteristicile psihologice ale stării de transă; 1.2. Caracteristicile fizice ale stării de transă); 2. Neuropsihofiziologia hipnozei (2.1. Diferențele EEG între persoanele înalt hipnotizabile și slab hipnotizabile; 2.2. Asimetria emisferică cerebrală; 2.3. Activitatea lobului frontal și hipnotizabilitatea; 2.4. Metabolismul cerebral și hipnotizabilitatea; 2.5. Neuropsihofiziologia efectului analgezic al hipnozei; 2.6. Hipnoza și psihoneuroimunologia); 3. Selecția clienților (3.1. Evaluarea și pregătirea; 3.2. Indicații și contraindicații); 4. Inducția de transă hipnotică (4.1. Inducția tradițională: 4.1.1. Tehnici de relaxare musculară progresivă, 4.1.2. Experiența unei scene relaxate, 4.1.3. Tehnici de fixare a privirii, 4.1.4. Tehnica numărării, 4.1.5. Tehnica ”ca și cum”; 4.2. Inducția naturalistă: 4.2.1. Utilizarea experiențelor trecute, 4.2.2. Centrarea pe interior, 4.2.3. Inducții metaforice cu sugestii incluse, 4.2.4. Inducția prin sugestii negative, 4.2.5. Inducția prin tehnica confuzivă); 5. Ieșirea din transă.

MODUL 3. Transa hipnotica. Partea a 2-a: 1.Tehnici de aprofundare a transei hipnotice (1.1. Metafora coborârii scărilor; 1.2. Metafora liftului; 1.3. Catalepsia brațului; 1.4. Metoda ”transei în transă”); 2. Fenomenele din transa hipnotică (2.1. Regresia de vârstă; 2.2. Crearea de amintiri false; 2.3. Progresia de vârstă; 2.4. Amnezia; 2.5. Analgezia și anestezia; 2.6. Catalepsia; 2.7. Disocierea; 2.8. Halucinațiile și modificările senzoriale; 2.9. Răspunsul ideodinamic; 2.10. Distorsiunea timpului); 3. Utilizarea terapeutică a stării de transă.

MODUL 4. Principii integrative in hipnoterapie. Partea I: 1. Factorii comuni în psihoterapie (1.1. Definiția factorilor comuni; 1.2. Clasificarea factorilor comuni); 2. Variabila client în psihoterapie (2.1. Stadiile schimbării și rezistența la schimbare; 2.2. Motivația pentru psihoterapie; 2.3. Problema de prezentare și gradul de afectare funcțională; 2.4. Dezvoltarea sinelui clientului; 2.5. Stima de sine, auto-eficacitatea și neajutorarea învățată; 2.6. Stilul de coping; 2.7. Stilul de atașament; 2.8. Personalitatea clientului; 2.9. Tulburările de personalitate; 2.10. Capacitatea de asimilare a experiențelor problematice; 2.11. Valorile și preferințele clientului; 2.12. Variabile demografice și de diversitate); 3. Variabila psihoterapeut în psihoterapie (3.1. Variabilele relaționale; 3.2. Variabile profesionale; 3.3. Variabile developmentale; 3.4. Variabile demografice și de diversitate).

MODUL 5. Principii integrative in hipnoterapie. Partea a II-a: 1.  Factorii comuni relaționali (1.1. Alianța terapeutică; 1.2. Relația terapeutică; 1.3. Transferul și contratransferul; 1.4. Jocurile psihologice); 2. Factorii comuni trans-teoretici (2.1. Decizia clinică; 2.2. Contextul terapeutic; 2.3. Placebo, speranța, expectanța; 2.4. Adaptarea strategiei la problema de prezentare; 2.5. Schimbarea extraterapeutică); 3. Factorii comuni strategici (3.1. Mitul terapeutic; 3.2. Procesul de evaluare; 3.3. Confruntarea cu problema; 3.4. Întărirea eului; 3.5. Insight-ul; 3.6. Atribuirea rezultatelor terapiei; 3.7. Întărirea achizițiilor).

MODUL 6. Psihodiagnosticul si formularea cazului in psihoterapie: 1. Diagnosticul psihoterapeutic (1.1. Diagnosticul categorial și diagnosticul dimensional; 1.2. Obiectul diagnosticului psihoterapeutic; 1.3. Componentele diagnosticului psihoterapeutic; 1.4. Diagnosticul relațional; 1.5. Evaluarea inițială și istoricul cazului; 1.6. DSM 5 și ICD 10); 2. Modelul integrativ strategic în psihoterapie (2.1. Cele 4 domenii ale sinelui; 2.2. Axa biologică; 2.3. Axa cognitivă; 2.4. Axa emoțională; 2.5. Axa psihodinamică; 2.6. Axa social-familială; 2.7. Axa existențială).

MODUL 7. Tehnicile hipnoterapeutice: 1. Întărirea eului (1.1. ”Forța eului”; 1.2. Testele de sugestibilitate hipnotică utilizate pentru întărirea eului: pendulul lui Chevreul, testul ruperii creionului, etc.; 1.3. Evocarea excepțiilor; 1.4. Puntea afectivă; 1.5. Utilizarea sugestiilor pozitive; 1.6. Metaforele; 1.7. Meditația orientată spre scop; 1.8. Activarea unor părți ale personalității; 1.9. Activarea resurselor interioare); 2. Recadrarea (2.1. Principiile recadrării; 2.2. Tehnici de recadrare); 3. Intervențiile metaforice (3.1. Definiția și rolul metaforelor terapeutice; 3.2. Construirea metaforelor terapeutice; 3.3. Utilizarea terapeutică a metaforelor); 4. Intervenții specifice (4.1. Antrenamentul asertivității; 4.2. Prelucrarea incidentelor critice; 4.3. Crearea generatorului de comportamente noi; 4.4. Construirea intervențiilor specifice).

MODUL 8. Limbajul hipnotic: 1. Sugestiile și structura lor (1.1. Sugestiile directe; 1.2. Sugestiile indirecte; 1.3. Sugestiile pozitive; 1.4. Sugestiile negative; 1.5. Sugestiile referitoare la conținut; 1.6. Sugestiile referitoare la procese; 1.7. Sugestiile post-hipnotice); 2. Elementele specifice limbajului hipnotic (2.1. Vocea; 2.2. Truismele; 2.3. Implicația; 2.4. Sugestiile deschise; 2.5. Sugestiile care acoperă toate posibilitățile unei clase de răspuns; 2.6. Sugestiile compuse; 2.7. Sugestiile implicate; 2.8. Întrebări care facilitează atenția, sugerează și întăresc răspunsurile hipnotice; 2.9. Presărarea; 2.10. Jocurile de cuvinte; 2.11. Limbajul negativ; 2.12. Juxtapunerea elementelor opuse; 2.13. Seriile aprobative; 2.14. Lectura gândurilor; 2.15. Nominalizările; 2.16. Confuzia; 2.17. Surpriza).

MODUL 9. Hipnoterapia integrativa pe axa biologica: 1. Elemente de genetică și neurobiologie (1.1. Genomul și epigenomul; 1.2. Vulnerabilitatea și reziliența genetică; 1.3. Hărțile neuronale și rețelele neuronale ”în așteptarea experieței”; 1.4. Expresia genetică și plasticitatea creierului; 1.5. Neuronii în oglindă – argumente pro și contra); 2. Schemele mentale despre boală și sănătate; 3. Mecanismele psihosomatice (3.1. Atașamentul și sistemul imunitar; 3.2. Bolile psihosomatice; 3.3. Durerea și percepția durerii); 4. Hipnoza în gestionarea durerii (4.1. Componente disociative și placebo; 4.2. Tranziția de la durerea acută la durerea cronică; 4.3. Strategii clinice; 4.4. Auto-hipnoza); 5. Utilizarea hipnozei în tratamentul pacientului cu arsuri; 6. Hipnoza în tulburările de conversie și bolile psihosomatice; 7. Hipnoza în cancer și tratamentul sistemului imunitar

MODUL 10. Hipnoterapia integrativa pe axa cognitiva: 1. Schemele și hărțile cognitive (1.1. Credințele centrale; 1.2. Credințele intermediare; 1.3. Stilul explicativ); 2. Perfecționismul ; 3. Intervențiile paradoxale; 4. Tehnicile de expunere; 5. Lucrul cu gândurile automate.

MODUL 11. Hipnoterapia integrativa pe axa emotionala: 1Emoțiile și reglarea emoțiilor (1.1. Emoțiile bazale, primare și complexe; 1.2. Reglarea emoțională; 1.3. Expresia emoțională); 2. Vina nevrotică și reprimarea emoțiilor; 3. Condițiile valorizării; 4. Atașamentul (4.1. Formarea atașamentului; 4.2. Stilul de atașament); 5. Intersubiectivitatea; 6. Hipnoterapia pe axa emoțională (6.1. Modificarea stării emoționale cu ajutorul hipnozei; 6.2. Hipnoza și relaxarea; 6.3. Imageria ghidată; 6.4. Sugestiile pozitive; 6.5. Auto-hipnoza; 6.6. Catharsis-ul).

MODUL 12. Hipnoterapia integrativa pe axa psihodinamica. Partea I.: 1.Sinele în orientările psihodinamice (1.1. Elemente de psihanaliză Freudiană; 1.2. Elemente de psihanaliză Jungiană; 1.3. Conștientul și inconștientul); 2. Sub-personalitățile; 3. Terapia părților eului (3.1. Pașii în terapia părților eului; 3.2. Hipnoza și scaunul gol; 3.3. Gestionarea disocierii; 3.4. Terapia părților eului după Watkins și Watkins).

MODUL 13. Hipnoterapia integrativa pe axa psihodinamica. Partea a 2-a: 1.Stările eului; 2. Scenariul de viață (2.1. Injuncții și drivere; 2.2. Tipuri de scenarii de viață; 2.3. Jocurile psihologice); 3. Transferul și contratransferul; 4. Hipnoza și experiențele copilăriei (4.1. Copilul interior; 4.2. Regresia de vârstă; 4.3. Tehnica vizualizării teatrului; 4.4. Strategia developmentală de satisfacere a nevoilor).

MODUL 14. Hipnoanaliza si psihanaliza: 1. Istoria hipnoanalizei; 2. Psihanaliza și hipnoza (2.1. Teoriile psihanalitice și aplicabilitatea lor în hipnoză; 2.2. Diferențele între psihanaliză și hipnoanaliză); 3. Testele proiective și hipnoanaliza; 4. Principiile analizei viselor (4.1. Interpretarea viselor în hipnoanaliză; 4.2. Tehnica visului hipnotic); 5. Regresia de vârstă (5.1. Tehnici pentru regresia de vârstă; 5.2. Regresia de vârstă până la naștere); 6. Tehnicile de ”reîncarnare”; 7. Structura tehnicilor hipnoanalitice (7.1. Elemente structurale; 7.2. Metafora coridorului; 7.3. Călătoria la o stâncă; 7.4. Alice în țara oglinzilor; 7.5. Consilierul interior; 7.6. Scrierea automată în transă hipnotică).

MODUL 15. Hipnoterapia integrativa pe axa socio-familiala: 1.Rolurile familiale (1.1. Rolul persoanei în familie; 1.2. Roluri parentale disfuncționale); 2. Tipare inter-generaționale și trans-generaționale; 3. Diferențierea sinelui în cadrul familiei; 4. Structura familiei; 5. Hipnoza clinică ca metodă de lucru cu familia și grupul (5.1. Principii în lucrul cu familia; 5.2. Principii în lucrul cu grupul).

MODUL 16. Hipnoterapia integrativa pe axa existentiala: 1. Individuația/diferențierea; 2. Cele 4 griji fundamentale (2.1. Angoasa de moarte; 2.2. Sensul vieții; 2.3. Izolarea existențială; 2.4. Asumarea responsabilității); 3. Timpul și ”psihopatologia timpului” (3.1. Percepția timpului; 3.2. Percepția timpului în transă hipnotică; 3.3. Neuropsihofiziologia percepției timpului; 3.4. Psihopatologia și percepția timpului); 4. Înclinația spre spiritualitate; 5. Lucrul pe axa existențială (5.1. Sentimentul de singurătate; 5.2. Anxietatea de moarte; 5.3. Individuația; 5.4. Durerea psihologică).

MODUL 17. Hipnoza, stresul, disocierea si trauma: 1.Stresul (1.1. Definiția stresului; 1.2. Stresorii; 1.3. Efectele stresului; 1.4. Boala legată de stres; 1.5. Psihoneuroimunologia); 2. Sindromul de stres post-traumatic; 3. Tulburarea acută de stres; 4. Tulburarea de adaptare; 5. Situațiile stresante de viață; 6. Tratamentul hipnoterapeutic al sindromului de stres post-traumatic (6.1. Explorarea ideodinamică; 6.2. Experiențele de re-educare; 6.3. Tehnicile de imagerie; 6.4. Catharsis-ul; 6.5. ”Recuperarea amintirilor”); 7. Intervențiile hipnotice în incidentul critic sau traumatic.

MODUL 18. Hipnoza si creativitatea: 1. Creativitatea și cercetările asupra creativității; 2. Legătura dintre hipnoză și creativitate (2.1. Legătura la nivel de personalitate; 2.2. Legătura la nivel de proces; 2.3. Legătura la nivel de producere).

MODUL 19. Hipnoterapia Ericksoniana si hipnoterapia integrativa: 1. Istoricul hipnoterapiei Ericksoniene; 2. Clasificarea tehnicilor hipnoterapeutice Ericksoniene; 3. Accesarea proceselor inconștiente; 4. Hipnoza orientată pe soluții; 5. Facilitarea ”momentelor creative” în hipnoterapie; 6. Folosirea metaforelor și a tehnicii interspersale; 7. Utilizarea sugestiilor post-hipnotice; 8. Tiparele de comunicare Ericksoniene; 9. Principiile psihoterapiei Ericksoniene (9.1. Principiul utilizării; 9.2. Fiecare individ este unic; 9.3. Oamenii au resursele necesare rezolvării problemelor; 9.4. Răspunsul interlocutorului este cel care ne informează despre sensul discursului său; 9.5. Orice comportament răspunde unui obiectiv; 9.6. Nu putem să nu influențăm; 9.7. Nu există eșec, există feed-back; 9.8. Pacientul este expertul; 9.9. Utilizarea resurselor inconștiente; 9.10. Utilizarea abordărilor paradoxale).

MODUL 20. Hipnoterapia copilului: 1. Istoricul aplicării hipnozei la copil; 2. Sugestibilitatea și hipnotizabilitatea la copii și adolescenți; 3. Metode de inducție specifice copiiilor și adolescenților; 4. Tehnici de aprofundare a transei; 5. Tehnicile hipnoanalitice în lucrul cu copiii; 6. Auto-hipnoza la copil; 7. Indicațiile și contraindicațiile hipnoterapiei la copil; 8. Programul ”Școala Vrăjitorilor”.

ANII IV-V DE FORMARE

MODUL 21. Hipnoterapia integrativa a depresiei: 1. Diagnosticul și simptomatologia tulburărilor depresive (1.1. Tulburarea disruptivă de dereglare a dispoziției; 1.2. Tulburarea depresivă majoră; 1.3. Tulburarea depresivă persistentă (distimia); 1.4. Tulburarea disforică premenstruală; 1.5. Alte tulburări depresive); 2. Neuropsihofiziologia depresiei; 3. Teorii asupra depresiei (3.1. Teoriile biologice; 3.2. Teoriile psihologice); 4. Hipnoterapia depresiei (4.1. Întărirea eului; 4.2. Tratamentul simptomelor somatice și a durerii; 4.3. Psihoterapia depresiei după Yapko; 4.4. Psihoterapia depresiei după Alladin); 5. Psihoterapia integrativă pentru depresie.

MODUL 22. Hipnoterapia integrativa a tulburarilor de anxietate: 1. Diagnosticul și simptomatologia tulburărilor anxioase (1.1. Anxietatea de separare; 1.2. Mutismul selectiv; 1.3. Fobiile spcifice; 1.4. Anxietatea socială sau fobia socială; 1.5. Tulburarea de panică; 1.6. Agorafobia; 1.7. Tulburarea de anxietate generalizată); 2. Tratamentul tulburărilor de anxietate (2.1. Modelul strategic de scurtă durată pentru tulburările fobice (Nardone); 2.2. Psihoterapia strategică de scurtă durată pentru agorafobie (Nardone); 2.3. Hipnoterapia anxietății- anxiometrul; 2.4. Desensibilizarea progresivă.

MODUL 23. Hipnoterapia integrativa a tulburarilor de comportament alimentar: 1. Diagnosticul și simptomatologia tulburărilor de comportament alimentar (1.1. Pica; 1.2. Tulburările de ruminație; 1.3. Tulburarea de aport alimentar evitant / restrictiv; 1.4. Anorexia nervoasă; 1.5. Bulimia nervoasă; 1.6. Mâncatul compulsiv); 2. Modele teoretice în tulburările de comportament alimentar (2.1. Atașamentul; 2.2. Modelul cognitiv-comportamental; 2.3. Teoriile socio-culturale; 2.4. Factorii emoționali și de personalitate; 2.5. Modelul integrativ strategic); 3. Hipnoterapia tulburărilor de comportament alimentar (3.1. Evaluarea pacientului; 3.2. Auto-hipnoza; 3.3. Întărirea eului; 3.4. Recadrarea și restructurarea cognitivă; 3.5. Tehnica ”înapoi din viitor”; 3.6. Prescripțiile metaforice; 3.7. Regresia de vârstă; 3.8. Terapia părților eului; 3.9. Hipnoterapia obezității).

MODUL 24. Hipnoterapia integrativa a tulburarilor psihotice: 1. Istoricul tulburărilor psihotice; 2. Spectrul schizofreniei (2.1. Tulburarea de personalitate schizotipală; 2.2. Tulburarea delirantă; 2.3. Tulburarea psihotică scurtă; 2.4. Tulburarea schizofreniformă; 2.5. Schizofrenia; 2.6. Tulburarea schizoafectivă; 2.7. Catatonia); 3. Neurobiologia schizofreniei; 4. Hipnoterapia tulburărilor psihotice (4.1. Indicații și contraindicații ale hipnozei în tratamentul tulburărilor psihotice; 4.2. Psihoterapia integartivă în tratamentul tulburărilor psihotice; 4.3. Tehnici hipnotice pentru gestionarea deficitelor developmentale; 4.4. Tehnici hipnotice care se adresează halucinațiilor auditive; 4.5. Întărirea eului; 4.6. Alianța și relația terapeutică).

MODUL 25. Hipnoterapia integrativa a tulburarilor de personalitate: 1. Clasificarea tulburărilor de personalitate; 2. Grupul A de tulburări de personalitate- diagnostic și simptome (2.1. Tulburarea de personalitate paranoidă; 2.2. Tulburarea de personalitate schizoidă; 2.3. Tulburarea de personalitate schizotipală); 3. Grupul B de tulburări de personalitate – diagnostic și simptome (3.1. Tulburarea de personalitate antisocială; 3.2. Tulburarea de personalitate borderline; 3.3. Tulburarea de personalitate histrionică; 3.4. Tulburarea de personalitate narcisistă), 4. Grupul C de tulburări de personalitate – diagnostic și simptome (4.1. Tulburarea de personalitate evitantă; 4.2. Tulburarea de personalitate dependentă; 4.3. Tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă); 5. Hipnoterapia tulburărilor de personalitate (5.1. Psihoterapia integrativă; 5.2. Terapia părților; 5.3. Regresia de vârstă; 5.4. Tehnici de modificare comportamentală; 5.5. Contraindicațiile hipnozei).

MODUL 26. Hipnoterapia integrativa a tulburarilor de somn: 1. Somnul normal; 2. Insomnia; 3. Coșmarurile; 4. Teroarea nocturnă; 5. Bruxismul din timpul somnului; 6. Hipnoterapia tulburărilor de somn (6.1. Hipnoterapia pentru insomnie; 6.2. Hipnoterapia bruxismului; 6.3. Hipnoza clinică și visele).

MODUL 27. Hipnoterapia integrativa a tulburarilor adictive: 1. Modele psihologice ale dependenței; 2. Tulburările în legătură cu o substanță (2.1. Alcoolul; 2.2. Amfetamina; 2.3. Canabisul; 2.4. Cocaina; 2.5. Halucinogenele; 2.6. Inhalantele; 2.7. Opiaceele; 2.8. Nicotina/ fumatul); 3. Jocul de noroc patologic; 4. Hipnoterapia tulburărilor adictive (4.1. Hipnoterapia pentru dependența de fumat; 4.2. Hipnoterapia pentru dependența de droguri; 4.3. Hipnoterapia pentru jocul de noroc patologic).

MODUL 28. Hipnoterapia disfunctiilor sexuale: 1. Psihodiagnostic și evaluare clinică (1.1. Ciclul răspunsului sexual uman; 1.2. Dorința sexuală diminuată; 1.3. Tulburarea de excitație sexuală a femeii; 1.4. Tulburarea de erecție a bărbatului; 1.5. Tulburarea de orgasm a femeii; 1.6. Ejacularea precoce); 2. Psihoterapia disfuncțiilor sexuale (2.1. Psihoterapia integrativă; 2.2. Hipnoterapia- 2.2.1. Fantezia sexuală; 2.2.2. Intervențiile paradoxale; 2.2.3. Recadrarea; 2.2.4. Reducerea anxietății; 2.2.5. Disocierea de teamă și cognițiile negative; 2.2.6. Reinterpretarea experiențelor din trecut; 2.2.7. Utilizarea metaforelor terapeutice; 2.2.8. Regresia și progresia de vârstă; 2.2.9. Hipnoterapia disfuncției erectile; 2.2.10. Hipnoterapia dorinței sexuale hipoactive; 2.2.11. Hipnoterapia tulburării de excitație sexuală la femeie; 2.2.12. Hipnoterapia ejaculării precoce; 2.2.13. Hipnoterapia tulburării de orgasm feminin; 2.2.14. Hipnoterapia tulburărilor sexuale dureroase).

MODUL 29. Hipnoterapia tulburarilor disociative: 1. Traumele și disocierea; 2. Diagnosticul și simptomatologia tulburărilor disociative (2.1. Tulburarea de identitate disociativă; 2.2. Amnezia disociativă; 2.3. Tulburarea de depersonalizare/ derealizare); 3. Hipnoterapia tulburărilor disociative (3.1. Controverse privitoare la folosirea hipnozei în tratamentul tulburărilor disociative; 3.2. Tratamentul tri-fazic al traumei; 3.3. Hipnoterapia amneziei disociative; 3.4. Hipnoterapia fugii disociative; 3.5. Hipnoterapia tulburării de identitate disociativă; 3.6. Hipnoterapia tulburării de depersonalizare).

MODUL 30. Hipnoterapie si psihodrama: 1. Principiile psihodramei; 2. Aspecte integrative în psihodramă; 3. Utilizarea hipnozei clinice în psihodramă.

 

%d bloggers like this: